Informacja o wyborze

 

Szanowni Państwo,

Dzienny Dom Senior+ w Pyskowicach zaprasza do złożenia oferty na zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych.

Wszystkie niezbędne informacje do złożenia oferty zawiera specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia zamieszczona w zapytaniu ofertowym oraz pozostałe załączniki do zapytania ofertowego.

Zakup jest dofinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach obszaru D programu pn. "Program wyrównywania różnic między regionami III"

W załączeniu wysyłam niezbędne do złożenia oferty załączniki:

1. Zapytanie ofertowe nr DDS.042.004.2021 z 03.09.2021r.

2. Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego - oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

3. Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego - oświadczenie o braku powiązań osobowych i/lub kapitałowych z Zamawiającym

4. Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego - formularz ofertowy

5. Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego - wzór umowy

6. Klauzula informacyjna - RODO

7. Odpowiedź na pytanie z dnia 6 września 2021r.

8. Informacja o wyborze

Załączniki dostępne są poniżej

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. piątek, 03 wrzesień 2021 15:08 Redaktor
Artykuł został zmieniony. piątek, 03 wrzesień 2021 15:09 Redaktor
Artykuł został zmieniony. piątek, 03 wrzesień 2021 15:09 Redaktor
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 03 wrzesień 2021 15:12 Redaktor
Artykuł został zmieniony. piątek, 03 wrzesień 2021 15:14 Redaktor
Artykuł został zmieniony. piątek, 03 wrzesień 2021 15:16 Redaktor
Artykuł został zmieniony. piątek, 03 wrzesień 2021 15:17 Redaktor
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 09 wrzesień 2021 13:24 Redaktor
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 22 wrzesień 2021 12:24 Redaktor
Artykuł został zmieniony. środa, 22 wrzesień 2021 12:27 Redaktor
Artykuł został zmieniony. środa, 22 wrzesień 2021 12:27 Redaktor
Artykuł został zmieniony. środa, 22 wrzesień 2021 12:28 Redaktor
Artykuł został zmieniony. środa, 22 wrzesień 2021 12:28 Redaktor