Dzienny Dom Senior+" w Pyskowicach prowadzony w formie jednostki budżetowej przez Gminę Pyskowice zaprasza do złożenia oferty na zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych.

Wszystkie niezbędne informacje do złożenia oferty zawiera specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia zamieszczona w zapytaniu ofertowym oraz pozostałe załączniki do zapytania ofertowego.

Zakup jest dofinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach obszaru D programu pn. "Program wyrównywania różnic między regionami III"

 

Zawiadomienie o wyniku postępowania

 

Wykaz załączników:

 

1. Zapytanie ofertowe nr DDS.042.002.2021 z 13.08.2021r.

2. Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego - oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

3. Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego - oświadczenie o braku powiązań osobowych i/lub kapitałowych z Zamawiającym

4. Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego - formularz ofertowy

5. Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego - wzór umowy

6. Klauzula informacyjna RODO

 

Załączniki dostępne są poniżej:

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. piątek, 13 sierpień 2021 14:00 Redaktor
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 13 sierpień 2021 14:04 Redaktor
Artykuł został zmieniony. piątek, 13 sierpień 2021 14:04 Redaktor
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 23 sierpień 2021 17:45 Redaktor
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 23 sierpień 2021 17:46 Redaktor