Dzienny Dom Senior+ w Pyskowicach zaprasza do złożenia oferty na zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych.

 

Wszystkie niezbędne informacje do złożenia oferty zawiera specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia zamieszczona w zapytaniu ofertowym oraz pozostałe załączniki do zapytania ofertowego.

 

Zakup jest dofinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach obszaru D programu pn. "Program wyrównywania różnic między regionami III"

 

Zawiadomienie o wyniku postępowania

 

1. Zapytanie ofertowe nr DDS.042.001.2021 z 5.08.2021r.

 

2. Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego - oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

 

3. Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego - oświadczenie o braku powiązań osobowych i/lub kapitałowych z Zamawiającym

 

4. Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego - formularz ofertowy

 

5. Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego - wzór umowy

 

6. Klauzula informacyjna - RODO

 

7. Zmiana treści zapytania ofertowego -nr-dds-042-001-2021

 

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. czwartek, 05 sierpień 2021 13:31 Redaktor
Artykuł został zmieniony. czwartek, 05 sierpień 2021 13:32 Redaktor
Artykuł został zmieniony. czwartek, 05 sierpień 2021 13:32 Redaktor
Artykuł został zmieniony. czwartek, 05 sierpień 2021 13:33 Redaktor
Artykuł został zmieniony. czwartek, 05 sierpień 2021 13:40 Redaktor
Artykuł został zmieniony. czwartek, 05 sierpień 2021 13:41 Redaktor
Artykuł został zmieniony. czwartek, 05 sierpień 2021 13:42 Redaktor
Artykuł został zmieniony. czwartek, 05 sierpień 2021 13:45 Redaktor
Artykuł został zmieniony. czwartek, 05 sierpień 2021 13:46 Redaktor
Artykuł został zmieniony. czwartek, 05 sierpień 2021 13:48 Redaktor
Artykuł został zmieniony. czwartek, 05 sierpień 2021 13:49 Redaktor
Artykuł został zmieniony. czwartek, 05 sierpień 2021 13:49 Redaktor
Artykuł został zmieniony. czwartek, 05 sierpień 2021 13:59 Redaktor
Artykuł został zmieniony. czwartek, 05 sierpień 2021 14:20 Redaktor
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 05 sierpień 2021 14:25 Redaktor
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 11 sierpień 2021 18:13 Redaktor
Artykuł został zmieniony. środa, 11 sierpień 2021 18:14 Redaktor
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 13 sierpień 2021 13:55 Redaktor
Artykuł został zmieniony. piątek, 13 sierpień 2021 13:56 Redaktor